Το χορευτικό συγκρότημα που θα παρακολουθήσετε είναι της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών με Χοροδιδάσκαλο τον κ.  Κωνσταντίνο Κοτσώνη, όπου έδωσαν το παρών στην 11η Γορτή του Κάστανου στην Άρνα Λακωνίας.

 (Στο Δήμο Θεραπνών ιδρύθηκε χορευτικός σύλλογος το 2010 με τμήματα στα χωριά

Σκούρα, Κεφαλάς και Γκοριτσά. Έκτοτε έχει παρουσία όχι μόνο στην Λακωνία αλλά και εκτός αυτής)