13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας με τίτλο «Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα υγείας: η υπέρβαση της “κατακερματισμένης” ιατρικής περίθαλψης», 12-14 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι με θέμα: “ΚΥ+ΠΕΔΥ+ΤοΜΥ+Ιδιωτικός Τομέας = Η Δύσκολη Εξίσωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαιτέρως στον πρόεδρο του συνεδρίου Καθηγητή κ. Ι. Κυριόπουλο.