Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017

Επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα» διοργανώνει η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017 στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Τα δέκα τελευταία χρόνια οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων, πραγματοποίησαν πλούσιο ανασκαφικό έργο, καθώς και εργασίες προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στους μεγάλους οδικούς άξονες (Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός, ΠΑΘΕ, Ε65, Λεύκτρο-Σπάρτη), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημοσιοποιηθούν στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας και του έργου προστασίας και ανάδειξης που επιτελέστηκε στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, αλλά και να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη διαχείρισή τους.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:

– Το συνολικό έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

– Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο σε αρχαιολογικές θέσεις, όπως οικισμοί-πόλεις, νεκροταφεία, χώροι λατρείας, ύπαιθρος χώρα, αγροτικές-εργαστηριακές εγκαταστάσεις, οχυρώσεις, οδικά δίκτυα, λουτρά.

– Την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και άλλων Υπουργείων και φορέων και θα αναπτυχθούν θέματα θεσμικού πλαισίου, ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και τρόποι διαχείρισής τους, καθώς και προτάσεις για την απλοποίηση-τροποποίηση των διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 90 σύνεδροι με προφορικές και επιτοίχιες ανακοινώσεις, που καλύπτουν χρονικά όλες τις ιστορικές περιόδους και γεωγραφικά το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου 2017

10:30 – 10:50

Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταµένη ΕΦΑ Λακωνίας.
Ο δρόµος Λεύκτρο – Σπάρτη: ένα µεγάλο οδικό έργο στα
αρχαία πατήµατα του Ευρώτα

10:50 – 11:05

Λεωνίδας Σουχλέρης, Αφροδίτη Μαλτέζου, ΕΦΑ Λακωνίας.
Νέες θέσεις των µυκηναϊκών χρόνων στην κοιλάδα του
Ευρώτα στη βόρεια Λακεδαίµονα, στο πλαίσιο των έργων
«Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και «Κατασκευή µονάδων
επεξεργασίας αστικών λυµάτων σε οικισµούς του Δήµου
Σπάρτης»

11:05 – 11:20

Μαρία Τσούλη, Αφροδίτη Μαλτέζου, Λεωνίδας Σουχλέρης, ΕΦΑ
Λακωνίας.
Η ύπαιθρος χώρα της Βόρειας Λακεδαίµονος. Αγροτικές –
εργαστηριακές εγκαταστάσεις και έργα κοινής ωφελείας
από τους αρχαϊκούς έως τους ρωµαϊκούς χρόνους. Τα νέα
ανασκαφικά στοιχεία στο πλαίσιο του 10ου υποέργου
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του Έργου
«Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

11:20 – 11:35

Ευαγγελία Π. Ελευθερίου, ΕΦΑ Λακωνίας.

Νέα εθνική οδός Λεύκτρο – Σπάρτη. Ανακαλύπτοντας την
ανθρώπινη παρουσία στην ύπαιθρο χώρα της
Λακεδαιµονίας κατά τους πρωτοβυζαντινούς και
βυζαντινούς χρόνους

Το πρόγραμμα του συνεδρίου