Ο Δήμος Σπάρτης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017, στην Τοπική Κοινότητα Γκοριτσάς της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών προχώρησε στην έγκριση:

  1. Της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2017», εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής,

  2. Της μελέτης  και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΧΡΥΣΑΦΑΣ», εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής, και

  3. Της παραλαβής τευχών Δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ. Κ. ΑΡΝΑΣ»

Πρόκειται για τρία σημαντικά έργα, που περιλαμβάνονται και στις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και η υλοποίησή τους έρχεται να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ανάπτυξης  μέσα από αξιόλογες παρεμβάσεις.

Η Δημοτική Αρχή παρά τις δυσκολίες, που ως Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει, με πρόγραμμα και αρκετή δουλειά υλοποιεί απαραίτητα έργα, βελτιώνοντας υπάρχουσες υποδομές και δημιουργώντας παράλληλα νέες.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, διεκδικώντας ακόμα περισσότερες χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και τη βελτίωση της εικόνας του Δήμου μας.