Στις 19 Οκτωβρίου συνεδρίασε το Δημοτικο Συμβούλιο του Δήμου Αν. Μάνης. 

Στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων του είχε τεθεί ως θέμα συζήτησης: “Έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του”.

Συγκεκριμένα, ο Δημοτική Αρχή είχε καταρτίσει πρόταση ανάπλασης των οδών Βασ. Γεωργίου & Βασ. Παύλου εντός της πόλεως του Γυθείου. Πριν την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψιν του σώματος η απάντηση εκ μέρους του Δημάρχου κ. Πέτρου Ανδρεάκου επί της δηλώσεως ανεξαρτητοποίησης από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Λιγνού, αλλά πριν την ανάγνωσή της δημιουργήθηκαν εντάσεις και έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της διακοπής προσήλθε κατόπιν κλήσεως της Δημοτικής Αρχής στην αίθουσα συνεδριάσεως Αστυνομικό Όργανο. Μετά τη λήξη της διακοπής συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο για να συνεχίσει τη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος ανέγνωσε την απάντησή του σχετικά με την παραπάνω ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Λιγνού. 

Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων, αλλά επί της συζητήσεως του  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων που αφουρούσε την ανάπλαση των οδών Βασ. Γεωργίου και Βασ. Παύλου δημιουργήθηκαν εντάσεις και διακόπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δηλαδή, διακόπηκε μετά την εισήγηση του θέματος και κατά την ανάγνωση του εγγράφου που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γυθείου κ. Ιωάννης Μπελεγρής στο οποίο είχαν τεθεί υπογραφές(σύνολο υπογραφών 114) από δημότες, διαμαρτυρόμενοι σχετικά με την πρόταση της παραπάνω ανάπλασης. 

Επί πλέον, η αθρόα προσέλευση των δημοτών ήταν αξιοσημείωτη και οι εντάσεις που θα ιδείτε στα αμοντάριστα πλάνα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πρωτόγνωρες για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αν. Μάνης. 

Τα αμοντάριστα πλάνα περιέχουν συνεντεύξεις του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Λιγνού και του Προέδρου της Δ.Κ. Γυθείου κ.Ιωάννη Μπελεγρή. 

Η δημοσιογραφική ομάδα του “mani news” και του “you know.gr” δίνει στη διάθεση του τηλεθεατή  να ιδει το σχετικό βίντεο -χωρίς μοντάζ- της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για να έχει τη δική του άποψη για τα γεγονότα που συνέβησαν στη συνεδρίαση αυτή. 

Τέλος, η συνέχεια της συνεδρίασης ανέφεραν ότι θα γίνει στς 20 Οκτωβρίου και ώρα: 9:00. 

Δείτε φωτογραφικό ρεπορτάζ: