Κοινωνικό Μήνυμα που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,

 εν όψει της εορταστικής περιόδου και  αφορούν στα θέματα που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτεραιότητα επισημαίνει για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και συγκεκριμένα: υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ και μη χρήση ζώνης/κράνους.