ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πειθαρχικές ευθύνες εις βάρος του Προέδρου της ΔΚ Γυθέιου και του Συμβούλου Βασ. Κυλάκου(ΒΙΝΤΕΟ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πειθαρχικές ευθύνες εις βάρους του Προέδρου της ΔΚ Γυθείου και του Συμβούλου κ. Βασιλείου Κυλάκου. Το...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Με εντάσεις και ματαίωση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα της ανάπλασης της Βασ. Γεωργίου & Βασ. Παύλου στο Γύθειο(ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 19 Οκτωβρίου συνεδρίασε το Δημοτικο Συμβούλιο του Δήμου Αν. Μάνης.  Στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων του είχε τεθεί ως θέμα συζήτησης:...

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το ΔΣ του Δήμου Αν. Μάνης απέρριψε το αίτημα της μειοψηφίας σχετικά με την μη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη Μάνη(ΒΙΝΤΕΟ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 4 Οκτωβρίου 2017 και στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων είχε τεθεί εκτός των άλλων θεμάτων το εξής θέμα:...